• Centrum voor Osteopathie Neeskens

  Rijksweg Zuid 42 te Sittard

 • Wie zijn we

  Het Centrum voor Osteopathie Neeskens is al sinds vele jaren een vertrouwde praktijk voor osteopathie in Sittard en ver daarbuiten. In 1995 startte Theo van Well als één van de eerste erkende osteopaten in Limburg zijn praktijk. Door de jaren heen groeide de praktijk gestaag en werd een uitstekende reputatie opgebouwd. Sinds enkele jaren is de praktijk uitgebreid met de Mike Neeskens en Leon Wijnands, beide ook door de NVO/NOF en zorgverzekeraars erkende osteopaten.

   

  In 2020 heeft Theo van Well, na 25 jaar, zijn activiteiten als osteopaat beëindigd en is de praktijk overgenomen door Mike Neeskens. Ook Leon Wijnands is als osteopaat aan de praktijk verbonden gebleven. Op deze wijze is de kwaliteit en goede naam ook voor de toekomst gewaarborgd.

   

  Op deze website vindt u algemene informatie over de osteopathie en de praktijk.

  Ook is het mogelijk om hier via onze online-agenda een afspraak te plannen.

  Klik hiervoor op de button op deze pagina of ga naar de contactpagina.

 • Andere diensten

  Verzekering

  Osteopathie wordt door de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van uw aanvullende verzekering; voorwaarde is meestal wel dat de osteopaat ingeschreven is bij de NRO (Nederlands Register voor Osteopathie). Binnen ons Centrum voldoen wij aan alle geldende eisen.
  Voor een behandeling en vergoeding osteopathie is geen verwijzing van een arts noodzakelijk.
  Uw vergoeding komt niet ten laste van het eigen risico basisverzekering.

   

  • Kosten Consult: 90 euro
  • Kosten Kort Consult: 45 euro
 • Neem gerust contact met ons op

×
Algemene Voorwaarden
Geachte patient,
U heeft zich aangemeld in onze praktijk voor een consult bij een van onze osteopaten.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u dit formulier aandachtig door te lezen en voor
akkoord te ondertekenen.
Privacy en AGV wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u
verantwoord te kunnen behandelen en nodig voor de financiële en administratieve afhandeling van
uw consult bij een van onze osteopaten.
Deze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die
in de praktijk plaatsvindt. Hoe wij hieraan voldoen en hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in ons
privacystatement en verwerkingsregister in de praktijkinfomap of op onze website.
Klachten en geschillen en de Wkkz wet
De osteopaten in deze praktijk zijn aangesloten bij het NVO/NRO en vallen onder de klachten en
geschillencommissie van deze instanties. Ook voldoen zij aan de eisen van de Wkkz wetgeving. Ook
hierover vindt u uitgebreidere informatie in de praktijkmap in de wachtkamer of op onze website
Annuleren van een afspraak
Indien u onverhoopt een afspraak moet annuleren vragen wij u dit minstens 24 uur voor de
geplande afspraak telefonisch aan ons door te geven. Zodat wij de mogelijkheid hebben om de
vrijgekomen plek aan een andere patiënt te vergeven.
Indien u niet of niet vóór 24 uur uw afspraak heeft geannuleerd zijn wij genoodzaakt de behandeling
bij u in rekening te brengen. Ook indien u te laat op uw afspraak verschijnt zullen wij de volledige
behandeling in rekening moeten brengen.
Akkoordverklaring:
Ik,(naam, voornaam)…………………………………………………, geb.datum:……..-……….-………..
Telefoonnummer:…………………………………
verklaar bovengenoemde informatie te hebben gelezen.
• Ik ben gewezen op het privacystatement en verwerkingsregister van de praktijk en ga
akkoord met het opslaan en verwerken van mijn gegevens volgens de wet AVG.
• Ik ben op de hoogte van de klacht- en geschillenregeling (Wkkz) van deze praktijk.
• Ik ben gewezen op de regeling betreffende tijdig annuleren van een afspraak
• Aan mij zijn de bevindingen van het osteopatisch consult uitgelegd en ik ga akkoord met het
voorgestelde behandelplan.
Sittard, (datum): Handtekening:
Wettelijke vertegenwoordiger *) naam, voornaam: …………………………………………..
 Geb.datum:……….-…………-………………
Handtekening:
*) voor kinderen tot 12 jaar ondertekend wettelijke vertegenwoordiger. Voor kinderen van 12-16 jaar tekenen
kind en wettelijke vertegenwoordiger.