• Cranio sacrale therapie

  Het craniale ritme (schedelbeweging) is ontdekt rond 1930 door Sutherland osteopaat D.O. in Amerika. Hij ontwikkelde een band waarmee hij de omtrek van de schedel kon meten en de beweging (het in- en uitzetten van de schedel) kon registreren.
  De beweging van dit zogenaamde craniale ritme ontstaat door een combinatie van verschillende factoren, zoals bloeddruk, hartritme, schedelinhoud, de elasticiteit van de schedelbeenderen enz.

  Het doel van de craniale beweging is drieledig, te weten:

  • het doen circuleren van de hersenvloeistof (LCS) waardoor een goede voeding en bescherming van het centrale zenuwstelsel plaats vindt.

  • het stimuleren van de hypofyse (centrale hormoonklier) waardoor een goede hormonale regulatie wordt bevorderd ; de hypofyse ligt op de schedelbasis vlakbij het centrale schedelgewricht waar het craniale ritme wordt ingezet.

  • het onderhouden van een goede mobiliteit (beweeglijkheid/elasticiteit) van het harde hersenvlies (dura mater). Het harde hersenvlies bekleedt de binnenkant van de schedel, vormt het horizontale en verticale hersenvlies en loopt verder door het wervelkanaal tot aan het heiligbeen (sacrum) en staartbeentje (coccys) en dient als verpakking van het ruggemerg en zenuwstelsel. Het craniale ritme is behalve aan de schedel ook waar te nemen t.h.v. het heiligbeen.

   

   Storingen in de craniale beweeglijkheid en het craniale ritme kunnen leiden tot velerlei klachten, om enkele te noemen:

   • licht neurologische stoornissen zoals concentratieverlies, vergeetachtigheid, hoofdpijn, ontwikkelingsstoornissen bij kinderen .........

   • onverklaarbaar huilen bij baby's

   • hormonale dysbalans zoals onregelmatige cyclus, overgangsklachten, depressiviteit, pre- en postnatale klachten zoals bekkeninstabiliteit.......

   • mechanische storingen, locaal en elders in het lichaam zoals nek-schouderklachten, tintelen in handen en voeten, lage rugklachten........

    

   • Oorzaken van craniale bewegingsstoornissen:

    • mechanische trauma's zoals hersenschudding, geboorte......

    • virale infecties

    • stralingsbelastingen

    • intoxicaties door bijvoorbeeld amalgaam-belasting

    • emotionele problematiek


    De osteopaat zorgt voor herstel van de craniale beweging door het uitvoeren van zeer zachte technieken met de hand; de behandeling wordt meestal als zeer aangenaam ervaren. Over het algemeen zijn er ongeveer vier behandelingen noodzakelijk om het craniale ritme weer volledig te herstellen.

    Cranio-sacrale therapie maakt onderdeel uit van osteopathie en moet dan ook altijd binnen het hele concept van de osteopathie geevalueerd worden. Dat wil zeggen dat er eventueel aanvullende osteopatische behandelingen noodzakelijk zijn.

   • Maak een afspraak

   ×
   Algemene Voorwaarden
   Geachte patient,
   U heeft zich aangemeld in onze praktijk voor een consult bij een van onze osteopaten.
   Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u dit formulier aandachtig door te lezen en voor
   akkoord te ondertekenen.
   Privacy en AGV wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
   In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u
   verantwoord te kunnen behandelen en nodig voor de financiële en administratieve afhandeling van
   uw consult bij een van onze osteopaten.
   Deze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die
   in de praktijk plaatsvindt. Hoe wij hieraan voldoen en hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in ons
   privacystatement en verwerkingsregister in de praktijkinfomap of op onze website.
   Klachten en geschillen en de Wkkz wet
   De osteopaten in deze praktijk zijn aangesloten bij het NVO/NRO en vallen onder de klachten en
   geschillencommissie van deze instanties. Ook voldoen zij aan de eisen van de Wkkz wetgeving. Ook
   hierover vindt u uitgebreidere informatie in de praktijkmap in de wachtkamer of op onze website
   Annuleren van een afspraak
   Indien u onverhoopt een afspraak moet annuleren vragen wij u dit minstens 24 uur voor de
   geplande afspraak telefonisch aan ons door te geven. Zodat wij de mogelijkheid hebben om de
   vrijgekomen plek aan een andere patiënt te vergeven.
   Indien u niet of niet vóór 24 uur uw afspraak heeft geannuleerd zijn wij genoodzaakt de behandeling
   bij u in rekening te brengen. Ook indien u te laat op uw afspraak verschijnt zullen wij de volledige
   behandeling in rekening moeten brengen.
   Akkoordverklaring:
   Ik,(naam, voornaam)…………………………………………………, geb.datum:……..-……….-………..
   Telefoonnummer:…………………………………
   verklaar bovengenoemde informatie te hebben gelezen.
   • Ik ben gewezen op het privacystatement en verwerkingsregister van de praktijk en ga
   akkoord met het opslaan en verwerken van mijn gegevens volgens de wet AVG.
   • Ik ben op de hoogte van de klacht- en geschillenregeling (Wkkz) van deze praktijk.
   • Ik ben gewezen op de regeling betreffende tijdig annuleren van een afspraak
   • Aan mij zijn de bevindingen van het osteopatisch consult uitgelegd en ik ga akkoord met het
   voorgestelde behandelplan.
   Sittard, (datum): Handtekening:
   Wettelijke vertegenwoordiger *) naam, voornaam: …………………………………………..
    Geb.datum:……….-…………-………………
   Handtekening:
   *) voor kinderen tot 12 jaar ondertekend wettelijke vertegenwoordiger. Voor kinderen van 12-16 jaar tekenen
   kind en wettelijke vertegenwoordiger.