• Therapie bij baby's

  broken image

  Het fenomeen huilbaby is een veel voorkomend verschijnsel in onze huidige samenleving.
  Het gedrag van een huilbaby wordt veelal gekenmerkt door een grote mate van onrust, maag- en/of darmkrampen, spugen, slecht slapen etc. gepaard gaande met vele, vaak heftige huilperiodes.
  Onderzoek in ziekenhuizen levert in de meeste gevallen geen aanwijsbare oorzaak op.
  Duidelijk zichtbaar is echter de verstoring van balans in het autonome zenuwstelsel, dat zich uit in onrust, krampjes en veel huilen.

  Het autonome zenuwstelsel bestaat grofweg uit 2 functionele delen :
   

  1. het orthosympatische zenuwstelsel ( O.S.)
  2. het parasympatische zenuwstelsel ( P.S.)

   

 • Het orthosympatisch zenuwstelsel brengt bij activiteit het lichaam in een stress- situatie ; het hart gaat sneller kloppen , de ademhaling versneld en de bloedvaten in de spieren gaan open terwijl de bloedvaten in het verteringssysteem worden gesloten : het lichaam wordt voorbereid op lichamelijke actie en de vertering wordt stilgezet.

  Het parasympatisch zenuwstelsel activeert de omgekeerde reacties; het lichaam wordt voorbereid op rust, vertering en opbouw.
  De mens wordt bij activiteit orthosympatisch gestimuleerd en in rust parasympatisch gestimuleerd.

  Bij huilbaby's zien we dat de parasympatische stimulatie achterblijft; de baby komt niet tot rust , slaapt slecht , er ontstaan krampjes(als gevolg van slechte vertering) en de baby huilt van al dat ongemak.
  De verschijningsvorm van de klachten van huilbaby's is divers en verschilt van enkele periodes huilen tot de hele dag huilen met eventueel projectiel- spugen en krampen.

  Bij een bezoek aan de osteopaat zal deze vaststellen wat de oorzaak is van het niet in balans zijn van het autonome zenuwstelsel.
  Hij doet dit middels een lichamelijk osteopatisch onderzoek.
  De meeste oorzaken worden gevonden t.h.v. de schedelbasis waar belangrijke parassympatische zenuwbanen de schedel verlaten.
  Deze kunnen als gevolg van bijvoorbeeld de geboorte in de " knel " komen waardoor het parasympatisch zenuwstelsel niet goed kan functioneren. Het lichaam komt niet tot rust en er vindt geen goede vertering plaats.
  De osteopaat is in staat deze " dysfuncties " op te heffen, waardoor de klachten verdwijnen.

  Osteopathische behandeling van huilbaby's is over het algemeen zeer effectief en kan snel tot zeer goede resultaten leiden. (enkele weken)
  Er worden zachte technieken gebruikt die niet invasief zijn voor de baby.

 • Maak een afspraak