• Consulten, tarieven E.D.

  Consulten

  Om een goed beeld van uw klacht en de onderliggende problematiek te krijgen bestaat een eerste consult altijd uit een intakegesprek met een lichamelijk, osteopatisch onderzoek.

  Het onderzoek

  Als u zich met klachten bij uw osteopaat presenteert, zal hij via een uitgebreid vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek komen tot een osteopatische diagnose.

  Het onderzoek is gericht op het vinden van de primaire oorzaak van uw klachten. Uw osteopaat onderzoekt met name de beweeglijkheid van de verschillende lichaamssystemen.

   

  Hierna zal de osteopaat de bevindingen met u bespreken en aan de hand hiervan u een behandelplan voorstellen.

 • broken image

  De behandeling

  Een osteopaat maakt gebruik van zijn handen. De behandeling is gericht op het vrijmaken van de primaire weefselspanningen in het lichaam, waardoor de klachten verdwijnen.

  De osteopaat benadert het lichaam als één geheel. Hij gebruikt daarbij zachte behandeltechnieken, die op rustige wijze worden uitgevoerd. De behandeling duurt een half uur tot driekwartier.

  Aan het begin van elke nieuwe behandeling worden de resultaten met u geëvalueerd en eventueel wordt het behandelplan hierop aangepast.

   

  Omdat de behandeling tot doel heeft het zelfherstellend vermogen van uw lichaam aan te spreken zullen de behandelingen in de regel niet snel achter opeenvolgend plaatsvinden. Dit kan variëren van éénmaal in de 2-3 weken of enkele maanden tot 1 à 2 x per jaar.

 • Tarieven

  Voor een intake en/of behandeling plannen wij in het algemeen 40 minuten in.

  In de loop van een behandelreeks kan afhankelijk van de voortgang in overleg met de osteopaat een consult van 20 minuten ingepland worden.

  Om administratieve redenen wordt u verzocht direct aansluitend aan de behandeling de kosten per pin of contant te voldoen. U krijgt van ons een nota die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

   

  De tarieven zijn:

  Consult 40 minuten € 90,-

  Consult 20 minuten € 45,-

   

  Niet tijdig (minstens 24-uur vóór de geplande afspraak) afgezegde consulten zal ik in rekening moeten brengen.

  Als osteopaat ben ik geregistreerd bij het NRO/NOF en hierdoor erkend door de Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed worden, meestal uit een aanvullende verzekering. De vergoedingen belasten niet uw eigen risico.

  Kijk voor de exacte vergoeding door uw eigen zorgverzekeraar op www.osteopathie.nl/vergoeding/kosten-en-vergoeding.

 • Maak een afspraak